TÁJÉKOZTATÓ

 

A MAGYAR NEMZETI BANK HATÁROZATA SZERINTI DÍJVISSZATÉRÍTÉSRŐL

 

 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2014. március 10-én hozott határozatában arra kötelezte a SAVARIA Takarékszövetkezetet, hogy a határozatban megnevezett fizetési műveletek díjait módosítsa, és a műveletek után beszedett díjakat térítse vissza az érintett ügyfeleknek. Az MNB a visszatérítés határidejeként 2014. május 31. napját jelölte meg.

 

A TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÁSA

 

A SAVARIA Takarékszövetkezet módosította vonatkozó hirdetményeit.

Az MNB határozat  szerint  visszatérítendő díjak az érintett számlákon 2014. május 7-ig  jóváírásra kerültek, melyről tájékoztatást a 2014. május havi számlakivonaton nyújtunk  az ügyfeleknek. 

 

Amennyiben a díjvisszatérítésben érintett ügyfél már nem rendelkezik számlával a SAVARIA Takarékszövetkezetnél, akkor

  • az 500 Ft feletti díjtételek postai utalványon kerülnek kiküldésre;
  • az 500 Ft alatti díjtételeket bármelyik SAVARIA Takarékszövetkezeti egységben nyitvatartási időben felveheti a számlatulajdonos vagy eseti meghatalmazottja személyesen legkésőbb 2014. május 31-ig;
  • a díjvisszatérítés módjáról a Takarékszövetkezetnél nyilvántartott, utolsó megadott címre küldött levélben ad tájékoztatást a Takarékszövetkezet a számlatulajdonosok részére 2014. május 15-ig.

 

Ha címváltozás történt vagy a postán kiutalt összeg - átvétel hiányában - a Takarékszövetkezethez visszaérkezik, a visszatérített díj a Takarékszövetkezet bármely egységében, nyitvatartási időben legkésőbb 2015. május 31-ig felvehető.

 

 

A JÓVÁÍRÁSBAN ÉRINTETT SZÁMLA ÉS TRANZAKCIÓ TÍPUSOK

 

Az MNB által előírt díjvisszatérítés  a Takarékszövetkezet azon ügyfeleit érinti, akik a 2012. december 1. előtt nyitott vagy csomagosított lakossági  fizetési számlájukon 2013. január 1-től a hirdetmény módosításáig az alábbi fizetési műveletet végeztek:  

Ø  átutalási megbízások bankon belül papíron és elektronikusan állandó átutalások teljesítése bankon belül papíron és elektronikusan

Ø  csoportos beszedés

Ø  bankkártyás vásárlás

Ø  nem konverziós átvezetés ügyfelek devizaszámlái között

Ø  pénztári kifizetés valutában 1000 EUR-ig.

 

 

SAVARIA Takarékszövetkezet

 

Takarékpont

NetBOSS

Diákhitel