TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §- A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. évi XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §-A SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL forint alapú  fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában


KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

 

KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSE


KÖZZÉTÉTEL ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL 2015.12.03.

 

KÖZLEMÉNY A FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG FENNMARADÁSA NÉLKÜL MEGSZŰNT, EGYOLDALÚ KAMAT-, KÖLTSÉG-, DÍJEMELÉSSEL NEM ÉRINTETT FORINT ALAPÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN

 

KÖZZÉTÉTEL FORINTOSÍTÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

 

Tájékoztatás lakossági forint alapú és deviza alapúnak nem minősülő devizaszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére


TÁJÉKOZTATÁS AZ ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL ÉRINTETT SZERZŐDÉSSEL RENDELKEZŐ ÜGYFELEINK RÉSZÉRE

 

 

TÁJÉKOZTATÓ ÁRFOLYAMGÁTTAL ÉRINTETT ÜGYFELEK SZÁMÁRA


ELSZÁMOLÁSI ÉS FORINTOSÍTÁSI TUDNIVALÓK

PANASZ BEJELENTŐ A FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS
ELSZÁMOLÁSSAL, FORINTOSÍTÁSSAL, VALAMINT A
KAMATMÓDOSÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN


TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZÜGYI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET ELŐTTI ELJÁRÁS ÉS A DÖNTÉS ELLENI JOGORVOSLAT SZABÁLYAIRÓL

 

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták:

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/kerelem-nyomtatvanyA Pénzügyi Békéltető Testület elszámolás felülvizsgálata tárgyában hozott döntésének megváltoztatása iránt polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatvány minták:

http://www.mnb.hu/bekeltetes/kerelem-es-egyeb-nyomtatvanyok/birosagi-polgari-nem-peres-eljarashoz-szukseges-nyomtatvanyok


KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

 

KÉRELEM PANASZELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA TÁRGYÁBAN

 

KÉRELEM ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

 

 


ADATVÁLTOZÁST BEJELENTŐ NYOMTATVÁNY

 

"NYILATKOZAT AZ ELSZÁMOLÁST KÖVETŐEN FENNMARADÓ TÚLFIZETÉS KIFIZETÉSÉHEZ

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT
MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS KÖVETELÉSKEZELŐ
ÁLTAL KEZELT TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR


ELSZÁMOLÁSI IGÉNY KÉRELEM 2009. JÚLIUS 27. NAPJÁT
MEGELŐZŐEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT
TARTOZÁS FENNÁLLÁSAKOR


IGÉNY BEJELENTŐ A KÖVETELÉSKEZELŐ VÁLLALKOZÁSSAL
TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSHOZ


IGÉNY BEJELENTŐ A KÖLCSÖNSZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS
FORINTRA TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁS ÉS KAMATMÓDOSÍTÁS MELLÖZÉSÉHEZ

ELSZÁMOLÁSI IGÉNY BEJELENTŐ A VÉGTÖRLESZTÉS KÖVETKEZTÉBEN MEGSZŰNT SZERZŐDÉS ÉS MÉG EL NEM ÉVÜLT TARTOZÁS FENNÁLLÁSKOR

Igénybejelentő az elszámolás másolatának megküldéséhez

Takarékpont

NetBOSS

Diákhitel